Kancelaria Radcy Prawnego Jan Nowak

 • Radca Prawny Warszawa

  Kancelaria Radcy Prawnego

  Kancelaria świadczy wszechstronne usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i przedsiębiorców...

 • Kancelaria prawna Warszawa

  Reprezentacja przed sądem

  Reprezentujemy Klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji...

 • Porady prawne Warszawa

  Doradztwo prawne

  Świadczymy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie wielu dziedzin prawa...

  O Kancelarii

  Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

  Celem Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych. Każdą sprawę traktujemy priorytetowo, a każdy Klient jest dla nas ważny. Unikamy schematycznego działania, drobiazgowo analizując wszystkie elementy sprawy i dobierając adekwatne środki. Zindywidualizowane podejście pozwala nam działać skutecznie i osiągać założone cele. Wiedza, doświadczenie, konsekwencja i skrupulatność to wartości, które są nam szczególnie bliskie i stanowią fundament naszej pracy.

  Zapraszamy do współpracy !

  1
  Klientów
  1
  lat doświadczenia
  1
  specjalizacji

  Specjalizacje

  Nasze usługi kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Zapewniamy wszechstronne wsparcie w szerokim zakresie wielu spraw na poradach prawnych począwszy, a na reprezentacji przed sądem skończywszy.

  Prawo cywilne

  Prawo cywilne

  współwłasność, dochodzenie odszkodowań, dochodzenie roszczeń, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, służebność przesyłu, sprawy o zasiedzenie, kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

  Prawo gospodarcze

  Prawo gospodarcze

  opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym, udział w negocjacjach handlowych, reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, rejestracja spółek prawa handlowego podział i likwidacji spółek, kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

  Prawo pracy

  Prawo pracy

  opracowywanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów, reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy, dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  opracowywanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów, reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy, dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

  Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

  spadki, zachowek, dział i odrzucenie spadku, sporządzenie testamentu, długi spadkowe, kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego.

  Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

  przygotowywanie odwołań i skarg na decyzje administracyjne, asysta prawna na każdym etapie procesu pozyskiwania zamówienia publicznego, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego, reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej i sądem administracyjnym.

  O Mnie

  Świadczę szeroki zakres usług prawnych osobom indywidualnym i Klientom korporacyjnym. Reprezentuję Klientów przed sądem, udzielam porad prawnych, redaguję i opiniuję pisma, umowy i inne dokumenty, zapewniam całościową obsługę prawną spółek.

  Szeroki zakres usług prawnych osobom indywidualnym i Klientom korporacyjnym. Reprezentuję Klientów przed sądem, udzielam porad prawnych, redaguję i opiniuję pisma, umowy i inne dokumenty, zapewniam całościową obsługę prawną spółek.

  Kancelaria Radcy Prawnego Jan Nowak

  Polityka prywatności i plików cookies

  Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

  Podstawowe dane:

  • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
  • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
  • Adres kontaktowy: ………………………….

  Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

  • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

  Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

  §1 Dane osobowe

  1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
  6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
  8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

  §2 Cele i podstawy przetwarzania

  Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
  • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  §3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

  1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
  2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
  3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
   • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
   • Dostawca oprogramowania księgowego,
   • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
   • Dostawca pakietu biurowego,
   • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
   • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
   • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

  §4 Pliki Cookies

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

   

  §5 Logi serwera

  1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…